Eşti aici

Sfânta Mănăstire Jgheaburi
Sfânta Mănăstire Jgheaburi
Pisania Sfintei Mănăstiri Jgheaburi
Pisania Sfintei Mănăstiri Jgheaburi
Pictură - Sfânta Mănăstire Jgheaburi
Pictură - Sfânta Mănăstire Jgheaburi
Biserica Sfintei Mănăstiri Jgheaburi
Biserica Sfintei Mănăstiri Jgheaburi
Pictură - Sfânta Mănăstire Jgheaburi
Pictură - Sfânta Mănăstire Jgheaburi
Ctitori - Sfânta Mănăstire Jgheaburi
Ctitori - Sfânta Mănăstire Jgheaburi
Biserica Sfintei Mănăstiri Jgheaburi
Biserica Sfintei Mănăstiri Jgheaburi
Ctitori - Sfânta Mănăstire Jgheaburi
Ctitori - Sfânta Mănăstire Jgheaburi
Pictură - Sfânta Mănăstire Jgheaburi
Pictură - Sfânta Mănăstire Jgheaburi
Pictură - Sfânta Mănăstire Jgheaburi
Pictură - Sfânta Mănăstire Jgheaburi
Ctitori - Sfânta Mănăstire Jgheaburi
Ctitori - Sfânta Mănăstire Jgheaburi
Sfântă Cruce - Sfânta Mănăstire Jgheaburi
Sfântă Cruce - Sfânta Mănăstire Jgheaburi
Pictură - Sfânta Mănăstire Jgheaburi
Pictură - Sfânta Mănăstire Jgheaburi
Pictură - Sfânta Mănăstire Jgheaburi
Pictură - Sfânta Mănăstire Jgheaburi
Sfânta Mănăstire Jgheaburi
Sfânta Mănăstire Jgheaburi

Istoria Sfintei Mănăstiri Jgheaburi

31 Martie 2016 / Prezentarea mănăstirii

Sfânta Mănăstire Jgheaburi se află în satul Piscul Mare din comuna Stoenești, judetul Vâlcea. Biserica veche, zidită la 1827, este închinată Nașterii Maicii Domnului.

Prima biserică a fost construită din lemn, în timpul lui Radu Negru, la 1310, și a fost refăcută la 1640, de Mitropolitul Teofil, în timpul lui Matei Basarab. În momentul în care a trecut pe aici Sfântul Cuvios Nicodim cel Sfințit de la Tismana, locașul monahal de la Jgheaburi nu era pustiu, ci el a găsit aici un sihastru.

Pomelnicul acestei vetre monahale, înscris pe zidul proscomidiarului, începe cu anul 1300. Primul nume este acela al lui Radu Negru, urmat de Mihai, Dan şi Mircea. Printre ctitori sunt menționați logofătul Matei, de numele căruia se leagă refacerea bisericii, în timpul lui Matei Basarab, Mitropolitul Teofil, Episcopul Ilarion și Sfântul Ierarh Antim Ivireanul.

Actuala biserică a mănăstirii a fost zidită la 1827, de către preotul Ion Andronescu din Cucova, preotul Ioan din Cheia și ieromonahul Daniil din Zmeuret. Locașul monahal de la Jgheaburi a fost înzestrat de către ctitori cu întinderi mari de teren, confiscate la 1864, odată cu secularizarea averilor mănăstirești.

Biserica este zidită din piatră și cărămidă, în formă de navă, fără turlă. Pridvorul este susținut de șase stâlpi groși din zid, iar catapeteasma este din zid. În exterior, pereții sunt înconjurați de un brâu median, care are deasupra firide pictate. Ferestrele sunt mici, cu deschidere interioară. Biserica nu are clopotniță.

Pictura este lucrată în frescă, în stil bizantin, de către Ilie Zugravul din Teiuș și Constantin Zugravul din Zmeurat. Conform inscripției semnate de Constantin Zugravul, biserica a fost terminată la 1826, iar pictura la 1828, an însemnat pe fațada de est, prin semnătura zugravului Ilie zugrav ot Teiuș.

Clădirile din jurul schitului au fost construite la 1932, apoi la 1963-1968, cu daniile strânse de la creștinii din satele dimprejur, cu contribuția Episcopiei și a Patriarhiei. Clădirea mare pentru chilii și stăreție este amplasată pe un teren mai înalt, la câțiva zeci de metri în vestul bisericii.

Așezământul monahal de la Jgheaburi a fost renovat în anii 1940 și 1970.

Alte articole despre:

Poți adăuga un comentariu folosind și acest formular